Cienījamie lietotāji!

Informējam, ka, ņemot vērā radušos situāciju, Zizu.lv aptur savu darbu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu info@zizu.lv.

Ar cieņu,
Zizu.lv komanda

******

Уважаемые пользователи!

Информируем вас, что в связи со сложившейся ситуацией Zizu.lv приостанавливает свою работу. В случае вопросов и других обращений просим обращаться по электронной почте info@zizu.lv.

С уважением,
Команда Zizu.lv