Zizu.lv personas datu Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika informē Jūs kā mājaslapas lietotāju par to, kādā veidā, kādā apmērā un ar kādu mērķi serviss Zizu.lv (SIA Betamax) apkopo un izmanto ar Jums saistīto informāciju.

Jūsu personas datu un personīgās dzīves sfēras aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Mēs nopietni attiecamies pret Jūsu datu aizsardzību. Mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem konfidenciāli un saskaņā ar likumdošanas direktīvām.

Atcerieties, ka datu nodošana ar interneta starpniecību vienmēr var būt saistīta ar risku saistībā ar drošību. Nav iespējams nodrošināt pilnīgu Jūsu datu aizsardzību no trešo pušu piekļūšanas tiem.

Mēs esam šīs mājaslapas Operators un piedāvājam tajā dažādus pakalpojumus un preču piedāvājumus. Mēs nodrošinām platformu (ieskaitot šo mājaslapu), kurā mēs piedāvājam atlaides iespēju preču un pakalpojumu iegādei. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz datiem, kurus mēs apkopojam ar mūsu mājaslapas starpniecību, elektronisko komunikāciju, sociālo tīklu lapām, kas saistīti ar šo Konfidencialitātes politiku, vai kas atsaucas uz to (tālāk kopā minēti kā „Mājaslapa”).

Mēs regulāri atjaunosim šo Konfidencialitātes politiku, precizējot mūsu metodes, un iekļausim jaunus vai citus mērus konfidencialitātes nodrošināšanai – piemēram, izvietojot jaunus servisus, funkcionālās iespējas un mājaslapas rādītājus. Ja mēs veicam ievērojamas izmaiņas, mēs informējam Jūs e-pastā (Jūsu lietotāja kontā norādītajā e-pastā), ar publikāciju Mājaslapā vai citādi.

Par jautājumiem par Konfidencialitātes politiku, mūsu pielietoto Jūsu personas datu izmantošanu, vēršaties pie mums e-pastā info@zizu.lv.

1. Situācijas, kurās mēs apkopojam informāciju

Mēs apkopojam, izmantojam un saglabājam šādu informāciju par Jums tikai likuma noteiktajās robežās vai tikai ar Jūsu atļauju.

Piemēram, mēs glabājam šādus datus par Jums: 

  • Informācija, kuru Jūs nodrošināt mums:
    • Jūsu e-pasts un parole, un dzīvesvieta. Mēs apkopojam šo informāciju, kad Jūs reģistrējaties mūsu mājaslapā.
    • Tāpat Jūs nododat mums savu vārdu un uzvārdu, kas norādīti sociālajā tīklā Facebook, kad autorizējaties mājaslapā ar Facebook spraudņa palīdzību (detaļas sīkāk – zemāk).
    • Lietotāja kabinetā Jūs pēc savas vēlēšanās varat norādīt vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, dzimumu un tālruņa numuru. Šie dati nav obligāti, Jūs varat tos nenorādīt vai dzēst jau norādītos datus savā lietotāja kabinetā jebkurā laikā. 

2. Kā mēs izmantojam datus

Mēs izmantojam ar Jums saistīto informāciju, lai izpildītu savas līguma saistības, lai analizētu, vadītu, uzlabotu un personalizētu mūsu servisus un mārketinga darbu, lai apstrādātu Jūsu reģistrāciju, Jūsu pasūtījumus un maksājumus, un, lai būtu iespēja sazināties ar Jums par šiem jautājumiem.

3. Datu atklāšana

Mūsu bizness nav personas datu pārdošana vai noma. Mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Jūsu tiešā formā esat tam piekrituši, kā arī gadījumā, kad likums vai tiesas / administratīvais lēmums liek mums to vai atļauj mums to darīt, tostarp:

4. Jūsu tiesības izziņām, dzēšanai, bloķēšanai un protesta paušanai

Jūs varat pārskatīt mums sniegtos datus savā profilā, atjaunot, mainīt bloķēt un dzēst, ielogojoties savā kontā vai atsūtot mums uz e-pastu info@zizu.lv. Pastāvīga Jūsu personīgās informācijas atjaunošana palīdz garantēt, ka mēs varēsim ņemt vērā Jūsu vēlmes un piedāvāt Jums relevantākas preces un pakalpojumus.

5. Personīgo datu drošība

Mēs pieņemam saprātīgus administratīvus, loģiskus, fiziskus un organizatoriskus mērus Jūsu personīgās informācijas aizsardzībai no zaudēšanas, zādzības, nesankcionētas piekļūšanas, izmantošanas un modificēšanas. Diemžēl nekādi mēri nevar garantēt 100% aizsardzību. Šī iemesla dēļ mēs nevaram garantēt pilnīgu Jūsu informācijas aizsardzību.

6. Jūsu personīgo datu glabāšana

Mēs glabājam Jūsu personīgo informāciju, kamēr Jūsu konts ir aktīvs vai nepieciešams pakalpojumu sniegšanai Jums un pierakstu veikšanai par Jūsu transakcijām ar finanšu atskaitēm. Tāpat mēs saglabājam Jūsu personīgo informāciju, ja tas nepieciešams mūsu juridisko saistību izpildei, strīdu regulēšanai un mūsu vienošanās ievērošanas nodrošināšanai. GDPR tiek paredzēts, ka principā personas dati var glabāties tikai noteiktam apstrādes mērķim un tikai līdz tam laikam, kamēr tas nepieciešams atbilstošam mērķim. Mēs glabājam Jūsu personīgos datus ar mērķi izpildīt līgumu apkalpošanai un pirkšanai, kā arī komerciālo un nodokļu iemeslu dēļ vismaz 10 gadus.

7. Sīkdatnes un citas tehnoloģijas

Mēs un mūsu pakalpojumu sniedzēji izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas (piemēram, web beacon) dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, mēs izmantojam sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai atvieglotu pieeju mūsu pakalpojumiem, atpazīstot Jūs, kad Jūs atgriežaties; lai piedāvātu un analizētu mūsu pakalpojumus; lai uzzinātu vairāk par saviem lietotājiem un viņu potenciālajām interesēm, kā arī, lai adaptētu un uzlabotu mūsu mārketingu un reklāmu. Mēs gribam pārliecināties, ka Jūs zināt, kā mēs izmantojam šīs tehnoloģijas. Šis paziņojums skaidro tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam, to funkcijas un izvēli attiecība uz to pielietošanu.


Facebook spraudņi (taustiņš „Patīk”)

Mūsu mājaslapā integrēti sociālā tīkla Facebook, pakalpojumu sniedzēja Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, ASV, spraudņi. Facebook spraudņi var tikt atpazīti pēc Facebook logotipa vai taustiņa „Patīk” („Like”) mūsu mājaslapā. Facebook spraudņu apskatu var atrast šeit: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapas lapas, spraudnis izveido tiešo savienojumu starp Jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri. Facebook saņem informāciju par to, ka Jūs esat apmeklējuši mūsu mājaslapu ar Jūsu IP adresi. Ja Jūs nospiedīsiet taustiņu „Patīk” Facebook, kad esat iegājuši savā profilā Facebook, Jūs varēsiet savienot mūsu lapu saturu ar Jūsu profilu Facebook. Rezultātā Facebook var piešķirt mūsu lapu apmeklējumus Jūsu lietotāja kontam. Mēs pievēršam Jūsu uzmanību, ka mēs, kā Mājaslapas piegādātāji, neesam informēti par nodoto datu saturu un to izmantošanu Facebook. Skatieties papildu informāciju Facebook Konfidencialitātes politikā lapā https://de-de.facebook.com/policy.php. Ja Jūs nevēlaties, lai Facebook saistītu Jūsu mūsu mājaslapas lapu apmeklējumu ar Jūsu Facebook lietotāja kontu, izejiet no Facebook lietotāja konta.

Izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā

Laiku pa laikam mēs atjaunosim šo Konfidencialitātes politiku likuma, normatīvo vai ekspluatācijas prasību izmaiņu dēļ. Šādas izmaņas (ieskaitot to spēkā stāšanās datumu) tiks paziņotas saskaņā ar likumdošanas prasībām. Jūsu tālākā Zizu.lv mājaslapas izmantošana pēc šādu prasību spēkā stāšanās datuma nozīmēs piekrišanu izmaiņām.